Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieRektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

insygnia rektorskieRektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.

naukowiec z laptopemPo raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

słuchaczka Uniwersytet Trzeciego WiekuSłuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowiePublikujemy najnowsze zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.