Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej6 lutego 2021 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie odbyły się Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Prof. dr hab. Jan Rydel wśród członków polsko-niemieckiej komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską3 lutego 2021 roku Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas, w porozumieniu z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, powołał prof. dr. hab. Jana Rydla na członka komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską w Berlinie.

81. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS10 lutego 2021 roku przypada kolejna rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

Rektorski Zespół ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak rozpoczęli współpracęPodczas pierwszego z cyklicznych spotkań na Uniwersytecie Pedagogicznym dyskutowano między innymi o potrzebie wypracowania systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie rangi statusu nauczyciela.

 Weronika Dziepak „Studentką Stycznia”3 lutego 2021 roku odbyło się wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Student Miesiąca”.