Spotkanie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka z Sekretarzem Stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. infrastruktury sportowej Jackiem OsuchemSpotkanie dotyczyło planów uczelni w związku z pilną potrzebą remontu pływalni uniwersyteckiej w Centrum Sportu i Rekreacji. Omówiono także wstępnie plany rozbudowy zaplecza sportowego uczelni, po ubiegłorocznej zmianie dotyczącej budowy hali sportowej w okolicy Armii Krajowej.

kobieta z mapą w ręku i mężczyzna uśmiechają sięSłuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

pióro wieczneMiło nam poinformować, że dr hab. Barbarze Obtułowicz został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę tytuł profesor nauk humanistycznych w dziedzinie historia.

Uroczyste wręczenie dyplomów w Sali Senackiej29 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którzy w roku akademickim 2020/2021 współpracowali z Biurem Promocji i Współpracy z Absolwentami przy promowaniu naszej Uczelni oraz wzmacnianiu jej wizerunku.

logo projektu INN@SEINN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement to międzynarodowy projekt, finansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu wypracowanie rozwiązań służących wspieraniu przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi.