logo KRASPPowołano właśnie Zespół Ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

laptop i kawaWykład zatytułowany Koń trojański pseudonauki w oświacie a edukacja oparta na dowodach wygłosił Tomasz Garstka – psycholog, szkoleniowiec i autor książek Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu oraz Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody.

Prof. dr hab. Mariusz WołosMiło nam poinformować, że prof. dr hab. Mariusz Wołos został powołany w skład Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Profesor Lidia OgielaMiło nam poinformować, iż dr hab. Lidia Ogiela, prof. UP znalazła się w prestiżowym gronie TOP 2% najlepszych naukowców na świecie.

uczestnicy Polsko-Kazachskiego Okrągłego Stołu25 listopada 2020 roku odbył się Polsko-Kazachski Okrągły Stół, w którym wzięli udział studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, partnerskiego Uniwersytetu im. S. Bäjyszewa w Aktobe w Kazachstanie oraz goście z Państwowego Uniwersytetu w Karakalpaku im. Berdakha w Uzbekistanie.