dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP wraz z Moniką Nahirny – uścisk dłoniUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie podpisał list intencyjny w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce w zakresie podnoszenia kompetencji studentów kierunków turystycznych.

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. PodchorążychW ramach tej inicjatywy międzynarodowe konsorcjum zajmie się wzmocnieniem funkcjonalnego myślenia wśród uczniów.

moment podpisania umowy przez Jego Magnificencję prof. dr hab. Piotra Borka i dr. Krzysztofa Dudę24 maja 2021 roku w pałacu Radziwiłłów w Balicach podpisane zostało porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie dotyczące nowego kierunku studiów – psychologii i biologii zwierząt.

Dawid Bochenek „Studentem Kwietnia”Wyłoniliśmy kolejnego laureata konkursu „Student Miesiąca”. Zgodnie z wyborem komisji tytuł ten zdobył Dawid Bochenek, student drugiego roku polityki społecznej.

wspólne zdjęcie uczestników spotkania Inicjatywa uruchomienia studiów podyplomowych archikultura – edukator architektoniczny to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Architektury Politechnik Gdańskiej.