Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zamieszczamy list Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany do tegorocznych maturzystów.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Publikujemy najnowszy Komunikat Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Logo KRASP

Publikujemy najnowsze stanowisko Prezydium KRASP z dnia 7 kwietnia 2020 roku.

Z głową w chmurze… Nowy wymiar edukacji

W czasie zamknięcia placówek edukacyjnych nasza Uczelnia nie przerywa nauczania i kształci „na odległość”.