Prof. dr hab. Jan Rydel wśród członków polsko-niemieckiej komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską3 lutego 2021 roku Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas, w porozumieniu z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, powołał prof. dr. hab. Jana Rydla na członka komisji ekspertów ds. utworzenia miejsca pamięci i spotkań z Polską w Berlinie.

81. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS10 lutego 2021 roku przypada kolejna rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

Rektorski Zespół ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak rozpoczęli współpracęPodczas pierwszego z cyklicznych spotkań na Uniwersytecie Pedagogicznym dyskutowano między innymi o potrzebie wypracowania systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie rangi statusu nauczyciela.

 Weronika Dziepak „Studentką Stycznia”3 lutego 2021 roku odbyło się wręczenie nagrody dla laureatki konkursu „Student Miesiąca”.

22 lutego rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelnianeInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.