smartfon w dłoniNowy projekt nauczania przedmiotów ścisłych na smartfonach należących do uczniów – to temat rozmowy redaktor Joanny Gąski z Radia Kraków z prof. Tomaszem Szembergiem z Instytutu Matematyki. Program nosi nazwę „Learn at any time, at any place via any device” – czyli ucz się w każdym czasie, w każdym miejscu, i przez każde urządzenie.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek z redaktorem Jackiem BańkąProgram „Godziny Rektorskie” prowadzony przez redaktora Jacka Bańkę realizowany był w Galerii Uniwersytetu Pedagogicznego przy ulicy Podbrzezie 3 na krakowskim Kazimierzu. Podsumowano wyniki rekrutacji, zgodnie wskazując na stale wzrastające zainteresowanie studiami pierwszego stopnia.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Prezes krakowskiego Oddziału Spółki Polska Press Grzegorz Nowosielski (uścisk dłoni)Partnerstwo dotyczy kooperacji przy projektach naukowo-badawczych z zakresu edukacji medialnej, w tym udział w projekcie składanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”, którego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki.

Anna Hejczyk i dr hab. Hubert Chudzio z wyróżnieniemCentrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń znalazło się w ścisłym gronie finalistów nominowanych do nagrody BohaterONy 2021 im. Powstańców Warszawskich.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Dyrektor Centrum Kultury i Historii Polskiej przy Uniwersytecie w Kiszyniowie prof. dr hab. Valentin Constantinov, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Tamara Muntianu oraz Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Norbert PikułaWypracowanie możliwości uzyskania podwójnych dyplomów uczelni, prowadzenie wspólnych badań naukowych, zajęć i wykładów, wymiana studentów i kooperacja w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ to możliwości, które otwiera porozumienie.