Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na kiermasz prac podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta.

Klub Studencki „Bakałarz” zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl „Spotkania ze specjalistą”. Gościem będzie Marcin Kozioł.

Biblioteka Główna oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają na seminarium naukowe pt. „Technologie strumieniowe w bibliotekach cyfrowych”.

Uniwersytet Pedagogiczny został uhonorowany tytułem Patrona Kultury w Wadowicach za rok 2016.

Katarzyna Zaremba, laureatka lutowej edycji konkursu „Student Miesiąca”, otrzymała w dniu 8 marca 2017 r. zaszczytny tytuł „Studenta Lutego”.