Pracownik Wydziału Sztuki UP dr Daniel Rycharski otrzymał Paszport POLITYKI w kategorii sztuki wizualne.

10 stycznia 2017 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Konspektu” – pisma Uniwersytetu Pedagogicznego.

Instytut Filozofii i Socjologii zaprasza na wykład otwarty prof. Jadwigi Staniszkis „Kryzys Polski – próba analizy”.

Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” zaprasza na prezentację książki zatytułowanej „Il commento di Konstanty Grzybowski a „Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Saggi e studi”.