dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robert Stawarz, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pomoże nauczycielom szkół ponadpodstawowych w przygotowaniu do prowadzenia zajęć w przedmiocie historia i teraźniejszość. Uniwersytet chce także kształcić pracowników muzeów oraz innych instytucji kultury.

Paulina Likus na wakacjach

26 stycznia 2022 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Grudnia” Paulinie Likus. Paulina jest studentką pierwszego roku biologii na studiach drugiego stopnia. Od początku jest zaangażowana w działalność Instytutu Biologii, będąc inicjatorką wielu działań zarówno naukowych, jak i studenckich.

uczestnicy spotkania

24 stycznia 2022 roku w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się oficjalne otwarcie szklarni przez Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka, Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP, Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP oraz Kanclerza dr. Krzysztofa Wąsowicza.

budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Od jutra do 6 lutego 2022 roku zajęcia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowane będą w formie zdalnej. Zajęcia mają odbywać się w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się się spotkanie władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, reprezentowanych przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.