Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieKapituła Nagroda im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego doceniła artykuł Constructive Emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in Poland wydany w 2019 roku w „Italian Political Science Review”.

Dyskusja Rektorów krakowskich uczelniNa wspólną dyskusję Rektorów krakowskich uczelni dotyczącą wyzwań stojących przed uczelniami w dobie pandemii zaprosili Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Redaktor Naczelny Radia Kraków Mariusz Bartkowicz.

logo Polski.infoInstytut Filologii Polskiej zakończył właśnie prace związane z wdrażaniem platformy online do nauki języka polskiego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieWładze UP odpowiedziały na potrzebę wsparcia studentów oraz naukowców. Stypendia będą wypłacane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego wśród zieleniInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.