Biblioteka Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego to organizatorzy konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich.

27 marca 2019 r. Prezydent Słowacji Andrej Kiska wręczył nominacje profesorskie dwudziestu pięciu naukowcom oraz pogratulował otrzymania najwyższych tytułów naukowo-pedagogicznych i artystyczno-pedagogicznych, które można otrzymać na Słowacji.

4–5 kwietnia 2019 r. w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, która tym razem przyjęła tytuł „Świadomość ryzyka a ryzyko nieświadomości”.

Targi Pracy „Wybierz lepszy start w przyszłość” to cykliczne wydarzenie organizowane przez Akademickie Biuro Karier i Niezależne Zrzeszenie Studentów, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na cykl wydarzeń o charakterze kulturalno-naukowym „Biblioteka w stylu... latynoamerykańskim”. Przedsięwzięcie będzie realizowane od 8 do 12 kwietnia 2019 r. i ma na celu przybliżenie osiągnięć nauki i kultury Ameryki Środkowej i Południowej, popularyzację książki i czytelnictwa oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.

4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Jęczmiennej 9 odbędzie się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu.

Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej”.

27 marca 2019 r. Akademickie Biuro Karier wraz z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zapraszają na Targi Pracy „Wybierz lepszy start w przyszłość”.

1–5 kwietnia 2019 r. studenci naszej uczelni organizują akcję w ramach X edycji projektu Helpers’ Generation fundacji DKMS. Podczas tego wydarzenia studenci, wykładowcy i wszyscy zainteresowani będą mieli szansę zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. W ten sposób będziemy mieli szansę pomóc pacjentom chorym na nowotwory krwi. 

Kolejny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego za nami. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba odwiedzających i zainteresowanych kontynuowaniem nauki na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Otwieramy dla Was nasze drzwi. Maturzyści, przed nami szereg atrakcji – zaskakujące prezentacje, zajmujące warsztaty i interesujące wykłady, zwiedzanie Uczelni, a także spotkania z kadrą dydaktyczną i studentami.