Medal Prezydenta Miasta LublinProf. dr hab. Dariusz Rott, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług dla rozwoju systemu edukacji w Polsce, realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej.

Naukowcy z Kijowa gośćmi Uniwersytetu PedagogicznegoUniwersytet Pedagogiczny gości naukowców z Kijowa realizujących projekt „Wsparcie psychologiczne osób starszych w okresie kwarantanny”. Przez kilka dni delegacja poznawała doświadczenia naszego kraju w tej kwestii, a także zapoznawała się z pracą Instytutu Spraw Społecznych.

Spotkanie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka z Sekretarzem Stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. infrastruktury sportowej Jackiem OsuchemSpotkanie dotyczyło planów uczelni w związku z pilną potrzebą remontu pływalni uniwersyteckiej w Centrum Sportu i Rekreacji. Omówiono także wstępnie plany rozbudowy zaplecza sportowego uczelni, po ubiegłorocznej zmianie dotyczącej budowy hali sportowej w okolicy Armii Krajowej.

kobieta z mapą w ręku i mężczyzna uśmiechają sięSłuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

pióro wieczneMiło nam poinformować, że dr hab. Barbarze Obtułowicz został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę tytuł profesor nauk humanistycznych w dziedzinie historia.