Dodatkowe środki finansowe na rozwój inwestycji w wysokości 15 mln złotych w obligacjach skarbowych trafią na Uniwersytet Pedagogiczny. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia będzie mogła przeznaczyć na planowane inwestycje.

Ustalenia dotyczące zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek podpisał zarządzenie określające organizację zajęć ogólnouczelnianych w kolejnym semestrze.

Rok akademicki 2020/2021 w wersji hybrydowej

Wykłady dla grup liczących powyżej pięćdziesięciu osób w formie zdalnej, ćwiczenia audytoryjne (dla grup do pięćdziesięciu osób), konwersatoryjne, laboratoryjne w formie tradycyjnej lub hybrydowej – taki model kształcenia będzie dostępny dla studentów od października, w nowym roku akademickim.

Pracownicy naukowi UP w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie

Miło nam poinformować, że przewodniczącą Oddziału PTP w Krakowie została dr Katarzyna Jagielska, a w skład zarządu weszli dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP, dr Katarzyna Białożyt, dr Anna Kwatera i mgr Paulina Koperna.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Pierwszy etap potrwa do 3 września i polega na rejestracji kandydatów w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym oraz elektronicznym złożeniu wymaganej dokumentacji.