Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytety Pedagogicznego zaprasza na spotkanie z autorami i redaktorami książek, które ukazały się w serii „Kultura i Społeczeństwo” Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie.

W dniach 11–13 maja 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się konferencja naukowa „Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym (1900–1939)”.

Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, jako współorganizator konferencji „Okolice Zegadłowicza”, zaprasza do wysłuchania wystąpień naukowych 10-12 maja 2017 r. w Suchej Beskidzkiej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów i doktorantów na rekrutację na wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018 – praktyka.

Damian Książek, student II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, otrzymał tytuł „Studenta Kwietnia”.