student Uniwersytetu PedagogicznegoTrwa rekrutacja na studia podyplomowe, które rozpoczną się w semestrze zimowym 2021/2022. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności.

student Uniwersytetu PedagogicznegoWśród najpopularniejszych kierunków niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się psychologia (rejestracja trwa do 18 lipca 2021 roku) z liczbą 1872 kandydatów, którzy po zarejestrowaniu się w systemie wnieśli opłaty rekrutacyjne.

Uroczystość wręczenia medali w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w KrakowieUstanowiony w 2018 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dwunastu osobom wyróżnionym miedzy innymi za aktywną działalność zawodową i społeczną odznaczenia te wręczył na uroczystym spotkaniu Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Logo jubileuszowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie10 lipca 2021 roku podczas posiedzenia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i odnowy zabytków, związanym z działalnością Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 Medal Prezydenta Miasta LublinProf. dr hab. Dariusz Rott, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług dla rozwoju systemu edukacji w Polsce, realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej.