W dniach od 5 do 7 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się konferencja „Dawna i współczesna kultura funeralna”.

W dniach 28-30 listopada 2016 r. pracownicy Instytutu Nauk o Wychowaniu uczestniczyli w spotkaniu na Słowacji w ramach projektu ALBIE Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity.

W dniu 8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP).

Uniwersytet Pedagogiczny włącza się w akcję Szlachetna Paczka. Aby pomóc jednej z rodzin, potrzeba Waszej pomocy!

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego, staraniem pracowników Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej, ukazał się drugi numer czasopisma „Neurolingwistyka Praktyczna”.