W dniu 26 marca 2017 r. odbyła się pierwsza kolejka grupowa turnieju „Naturalnie futsal…” w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Z okazji przypadającej 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, Biblioteka Główna zaprasza na prelekcję prof. Huberta Chudzio pt. „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch kontynentów”.

W dniu 24 marca br. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczęła obrady Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

W dniu 21 marca 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Marca” wybrało Alinę Knycz, studentkę II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku grafika.

Biblioteka Główna zaprasza wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Summer Work &Travel” oraz programu Fulbrighta.