Dr Lech Kolasiński z nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

Miło nam poinformować, że nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej otrzymał dr Lech Kolasiński z Instytutu Sztuki Mediów.

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz uhonorowany nagrodą za całokształt dorobku naukowego

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki.

Pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego nagrodzeni za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP; Alicja Śmigielska; Anna Hejczyk i Mariusz Solarz zostali laureatami nagrody Ministra Edukacji i Nauki w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Dr Urszula Kicińska ze stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy we FrancjiMiło nam poinformować, że dr Urszula Kicińska z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymała stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji.

Dr hab. Marta Szymańska, prof. UP przewodniczącą Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców3 lutego 2021 roku swoją działalność zainaugurowała Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Rada powstała z inicjatywy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).