Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie w konkursie „Ścieżki Kopernika 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (POWER).

Mateusz Kozłowski, zwycięzca konkursu „Student Miesiąca”, otrzymał w dniu 27 stycznia 2017 r. tytuł „Studenta Stycznia”.

W dniach 26–27 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywa się konferencja „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”.

Mateusz Kozłowski – student kierunku Digital Design zdobył tytuł „Studenta Stycznia” w IV edycji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, dyplomanci oraz ich promotorzy serdecznie zapraszają do dawnej fabryki Telpod na wystawę DYPLOMY.