fragment okładkiMiło nam poinformować, że dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP z Instytutu Nauk o Wychowaniu opublikowała monografię w prestiżowym wydawnictwie Routledge. Dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP i prof. Michel Poulain są redaktorami i autorami rozdziałów w „Positive Ageing and Learning from Centenarians. Living Longer and Better”.

uścisk dłoni

W ramach Narodowej Rady Rozwoju, 15 grudnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W skład Rady weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci, między innymi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

13 grudnia 2021 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie miało miejsce spotkanie Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka z przedstawicielami władz partnerskiej gminy Zator – Sekretarzem Zatora Piotrem Domagałą i Zastępcą Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze Tomaszem Wieliczką.

Niccolò Machiavelli

14 grudnia 2021 roku odbyła się – jeszcze w trybie stacjonarnym, ale także z wykorzystaniem formuły online – polsko-włoska konferencja naukowa „Z dziejów włoskiej myśli politycznej epoki odrodzenia. Machiavelli o spiskach”

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Stan wojenny przyniósł wiele ofiar śmiertelnych, internowania i aresztowania tysięcy osób, a jego długofalowe skutki polityczne i społeczne są wciąż odczuwalne.