European Cybersecurity Forum Cybersec 2021 to spotkanie przedstawicieli struktur rządowych, samorządowych, biznesu, a także rektorów uczelni wyższych ze specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dotyczące współczesnych wyzwań gospodarki regionów.

Od 1 do 10 września 2021 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” na semestr zimowy i cały rok akademicki 2021/2022.

dłoń trzymająca puszkę z farbą

Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów, szkoleń i warsztatów prowadzonych przez kadrę naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

studentka Uniwersytetu Pedagogicznego

Jeszcze macie szansę zostać studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Trwa rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite magisterskie.

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych

Państwowa Inspekcja Pracy nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zgodności z przepisami Kodeksu Pracy w obrębie dokonywanych wypowiedzeń, dotyczących poszczególnych pracowników ujętych podczas kontroli oraz w obszarze informowania związków zawodowych o zamiarze dokonania wypowiedzeń.