uścisk dłoni

W ramach Narodowej Rady Rozwoju, 15 grudnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W skład Rady weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci, między innymi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek z Sekretarzem Zatora Piotrem Domagałą13 grudnia 2021 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie miało miejsce spotkanie Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka z przedstawicielami władz partnerskiej gminy Zator – Sekretarzem Zatora Piotrem Domagałą i Zastępcą Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze Tomaszem Wieliczką.

Niccolò Machiavelli14 grudnia 2021 roku odbyła się – jeszcze w trybie stacjonarnym, ale także z wykorzystaniem formuły online – polsko-włoska konferencja naukowa „Z dziejów włoskiej myśli politycznej epoki odrodzenia. Machiavelli o spiskach”

dr hab. Józef Brynkus, prof. UPW nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Stan wojenny przyniósł wiele ofiar śmiertelnych, internowania i aresztowania tysięcy osób, a jego długofalowe skutki polityczne i społeczne są wciąż odczuwalne.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek

Gruntowny remont budynku głównego, budowa nowego campusu, a przede wszystkim działania na rzecz poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej – to plany Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, o których rozmawiano z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierzem Bernackim, który 10 grudnia 2021 roku odwiedził uczelnię.