Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek

Gruntowny remont budynku głównego, budowa nowego campusu, a przede wszystkim działania na rzecz poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej – to plany Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, o których rozmawiano z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierzem Bernackim, który 10 grudnia 2021 roku odwiedził uczelnię.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieDecyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka od 15 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku, czyli w dniach bezpośrednio poprzedzających przerwę świąteczną oraz następujących zaraz po niej, kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym będzie prowadzone w formie zdalnej.

Członkowie ekspedycji UP od prawej prof. Hubert Chudzio, Magdalena Szybowska, Alicja Śmigielska, dr Adian SzopaPo trzech intensywnych tygodniach – zakończyły się prace konserwacyjno-renowacyjne polskiej nekropolii w Kidugali (Tanzania). Pochowani są tam zmarli mieszkańcy osiedla istniejącego w latach 40. dwudziestego wieku.

uścisk dłoni Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i nadinsp. Michała LedzionaZ myślą o studentach i funkcjonariuszach Policji podpisano dziś porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Komendą Wojewódzką Policji.

naukowcy podczas pracy przy komputerzeDo grona laureatów konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołączyli kolejni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego.