W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 po raz kolejny UP zostało uznane za najlepszą placówkę kształcącą przyszłych nauczycieli.

Rektor Elekt prof. dr hab. Piotr Borek zadeklarował współpracę z nowym zespołem władz Uczelni, który zostanie zaopiniowany na najbliższym posiedzeniu Senatu we wrześniu.

Dodatkowe środki finansowe na rozwój inwestycji w wysokości 15 mln złotych w obligacjach skarbowych trafią na Uniwersytet Pedagogiczny. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia będzie mogła przeznaczyć na planowane inwestycje.

studentka z tabletem w dłoni robi notatkiProrektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek podpisał zarządzenie określające organizację zajęć ogólnouczelnianych w kolejnym semestrze.

studentka przy biurku robiąca notatkiWykłady dla grup liczących powyżej pięćdziesięciu osób w formie zdalnej, ćwiczenia audytoryjne (dla grup do pięćdziesięciu osób), konwersatoryjne, laboratoryjne w formie tradycyjnej lub hybrydowej – taki model kształcenia będzie dostępny dla studentów od października, w nowym roku akademickim.