logo Narodowego Centrum NaukiDo grona laureatów konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyli pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się: dr Marcin Mazgaj oraz dr Dorota Chmielowska.

Paulina LikusWraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 ruszyła 8. edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”. Spośród laureatów wyłonionych w comiesięcznych odsłonach konkursu, wybrany zostanie „Studenta Roku”.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieSenat Uniwersytetu Pedagogicznego powołał Radę Uczelni na kadencję 2021–2024. Przewodniczącym został prof. dr hab. Dariusz Rott.

logo KRASPPowołano właśnie Zespół Ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

laptop i kawaWykład zatytułowany Koń trojański pseudonauki w oświacie a edukacja oparta na dowodach wygłosił Tomasz Garstka – psycholog, szkoleniowiec i autor książek Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu oraz Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody.