student Uniwersytetu PedagogicznegoWśród najpopularniejszych kierunków niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się psychologia (rejestracja trwa do 18 lipca 2021 roku) z liczbą 1872 kandydatów, którzy po zarejestrowaniu się w systemie wnieśli opłaty rekrutacyjne.

Uroczystość wręczenia medali w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w KrakowieUstanowiony w 2018 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dwunastu osobom wyróżnionym miedzy innymi za aktywną działalność zawodową i społeczną odznaczenia te wręczył na uroczystym spotkaniu Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Logo jubileuszowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie10 lipca 2021 roku podczas posiedzenia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i odnowy zabytków, związanym z działalnością Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 Medal Prezydenta Miasta LublinProf. dr hab. Dariusz Rott, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług dla rozwoju systemu edukacji w Polsce, realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej.

Naukowcy z Kijowa gośćmi Uniwersytetu PedagogicznegoUniwersytet Pedagogiczny gości naukowców z Kijowa realizujących projekt „Wsparcie psychologiczne osób starszych w okresie kwarantanny”. Przez kilka dni delegacja poznawała doświadczenia naszego kraju w tej kwestii, a także zapoznawała się z pracą Instytutu Spraw Społecznych.