12 stycznia 2017 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego gościł Prof. David Fishman, Dyrektor Project Judaica Jewish Theologicial Seminary of America (JTS) w Nowym Jorku.

Z przyjemnością informujemy, że Karol Pawłowski z II LO w Krakowie otrzyma indeks na dowolny kierunek studiów Uniwersytetu Pedagogicznego.

13 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym zostanie otwarta wystawa prac studentów Wydziału Sztuki.

Monika Stolarska, doktorantka Wydziału Sztuki UP zwyciężyła w II edycji Konkursu Fotografii Teatralnej zorganizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak wziął udział w posiedzeniu „Sobieskiego Parlamentu” w Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Krakowa.