Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zamieszczamy list Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany do tegorocznych maturzystów.

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Publikujemy najnowszy Komunikat Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Logo KRASP

Publikujemy najnowsze stanowisko Prezydium KRASP z dnia 7 kwietnia 2020 roku.