otwarty laptopW związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni. Poniżej prezentujemy statusy proponowanych kursów.

Prof. dr hab. Mariusz WołosWręczenie nagrody odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 14 października 2021 roku podczas corocznego zjazdu dziekanów wydziałów historycznych, przewodniczących rad dyscypliny historia i dyrektorów instytutów historii z całej Polski.

Aleksandra Wnęk, zdobywczyni tytułu „Student Roku 2020/2021”Aleksandra Wnęk, zdobywczyni tytułu „Studentka Lutego”, absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zwyciężyła w konkursie na „Studenta Roku 2020/2021”.

„Szanuję pracowników i ich prawa, natomiast nie mogę zaprzestać procesu restrukturyzacji pod naporem pism, pretensji, roszczeń czy zarzutów” – tłumaczy Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek.

W uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w Dniu Edukacji Narodowej, wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego, instytucji państwowych i samorządowych. Z uwagi na pandemię ograniczono ilość uczestników spotkania, organizując transmisję.