W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1159 wniosków.

Stypendium otrzyma 209 wybitnych młodych naukowców, w tym pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego Pan dr Daniel Okupny z Instytutu Geografii oraz Pan dr inż. Łukasz Tomczyk z Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gratulujemy!!!