Pani Dorota Kwaśniewicz-Michalik, studentka III roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Praca socjalna otrzymała stypendium Fundacji Sapere Auso.

Stypendium to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe.
Zainteresowania naukowe studentki oscylują wokół zagadnień aktywizacji społecznej, wspierania rodzin oraz kreowania działań pomocowych na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne.

 

foto03 foto02