W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Instytutu oraz władze Muzeum Historycznego im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. Przedmiotem dzisiejszego spotkania była dyskusja na temat książki Zbigniewa Razowskiego pt. Na cztery strony świata. Losy Żydów chrzanowskich podczas Holokaustu, wydanej w roku bieżącym w serii „Chrzanowskie Zeszyty Muzealne”.

Jej autor przygotowuje obecnie pod kierunkiem prof. Jacka Chrobaczyńskiego pracę magisterską na temat stosunków polsko-żydowskich na terenie powiatu chrzanowskiego w okresie międzywojennym. Gościem specjalnym spotkana była pani Kazimiera Trębacz ― świadek historii, córka bohaterów odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To właśnie jej wspomnienia stały się kanwą do napisania jednego z rozdziałów omawianej książki.

Spotkania w ramach cyklu „Primus Gradus” stanowią niezwykle cenną inicjatywę. Pozwalają bowiem na prezentację i promocję dokonań naukowych oraz wydawniczych młodego pokolenia badaczy. Pozostaje zatem życzyć organizatorom i pomysłodawcom cyklu, aby jego kolejne odsłony pozwoliły na wypromowanie młodych talentów.

(fot. Marcin Kania)