Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów organizuje wydarzenie „Student dla Seniora”.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2017 roku w Instytucie Pracy Socjalnej os. Stalowe 17, w godzinach 10-13.

W spotkaniu wezmą udział koła naukowe krakowskich uczelni. Studenci wraz z opiekunami naukowymi będą udzielać porad z zakresu promocji zdrowia, zasad pierwszej pomocy, oferty placówek aktywizujących osoby starsze.

W programie przewidziane są: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała i tkanki tłuszczowej z obliczeniem BMI, pomiar glikemii. Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej: podstawy resuscytacji, ćwiczenia na fantomach, profilaktykę omdleń, upadków w wieku starszym.

Ponadto, prezentacja placówek aktywizujących osoby starsze, gry aktywizujące seniorów, zajęcia na pamięć i koncentrację, loteria z nagrodami oraz wykład dra hab. Norberta G. Pikuły, prof. UP nt. Osoby starsze w czasach zmiany społecznej.