Największą pasją Valerii jest muzyka oraz nauka; jej współczesny rozwój w dziedzinach psychologii oraz pedagogiki. Studentka należy do chóru Uniwersytetu Pedagogicznego „EDUCATUS”. Od tego roku jest również członkiem jego zarządu.

21 listopada 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Listopada” wybrało Valerie Voronko, studentkę II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pedagogika specjalna, spec. terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.
Największą pasją Valerii jest muzyka oraz nauka; jej współczesny rozwój w dziedzinach psychologii oraz pedagogiki. Studentka należy do chóru Uniwersytetu Pedagogicznego „EDUCATUS”. Od tego roku jest również członkiem jego zarządu.

Osiągnięcia Studentki
1. Dyplom za I miejsce w konkursie projektów na temat „Socjalny projekt” od zamysłu do realizacji
w Ogólnoukraińskiej konferencji naukowej „Studenci oraz innowacje: STARTUP- projekty
młodych badaczy”

2. Dyplom za II miejsce w Eliminacjach Centralnych XXIV Konkursu Recytatorskiego dla Polaków
w Ukrainie „KRESY 2015”

3. Dyplom za II miejsce w konkursie projektów „Naukowa idea–inwestycja w przyszłość”

4. Wyróżnienie za II miejsce w konkursie projektów w ramach Ogólnoukraińskiej konferencji
„Rozwój nauki studenckiej– najlepsza inwestycja w przyszłość”

5. Wyróżnienie za wysokie osiągnięcia w nauce, aktywny udział w naukowo-badawczej pracy
oraz społecznym życiu Uniwersytetu

6. Wyróżnienie za wysoki poziom wiedzy teoretycznej na Międzynarodowej olimpiadzie
z Pedagogiki Specjalnej w Kamieńcu-Podolskim

7. Wyróżnienie za aktywny udział w XI Międzynarodowej konferencji naukowej „Młodzież i rozwój
biologii”

8. Wyróżnienie za aktywny udział społeczny, naukowy i wolontariacki

9. Certyfikat o uczestnictwie w Ogólnoukraińskiej konferencji „Rozwój nauki studenckiej
– najlepsza inwestycja w przyszłość”

10. Ukończenie kursu „Praca korekcyjna z dziećmi autystycznymi”

11. Certyfikat o uczestnictwie w Ogólnoukraińskiej konferencji „Ukraińska pedagogika specjalna”

12. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy
w ośrodku logopedycznym „Logotrenażer”

13. Udział w Ogólnoukraińskiej konferencji naukowej „Studenci oraz innowacje: STARTUP-
projekty młodych badaczy”

14. Udział w warsztacie „Podstawy psychokorekcji oraz psychoterapii jąkania”

15. Udział w II Międzynarodowej konferencji studentów i młodych badaczy „Edukacja korekcyjna
oraz włączająca oczami młodych naukowców’’

16. Przynależność do chóru mieszanego EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

17. Udział w III Kongresie Międzynarodowym z pedagogiki specjalnej, psychologii i rehabilitacji
„Inkluzja w nowej ukraińskiej szkole: dzisiejsze wyzwania’’

18.Udział w warsztatach recytatorskich dla młodzieży polskiego pochodzenia przygotowującej
się do eliminacji Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy
„Kresy”

Serdecznie gratulujemy!

hkh

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (netto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).