8. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce za nami! Na Uniwersytecie Pedagogicznym był to tydzień pełen inspiracji, współpracy i dzielenia się doświadczeniami; tydzień który okazał się wielkim sukcesem. W wykładach, warsztatach, konsultacjach, debatach i rozgrywkach wzięło udział ponad 1200 osób!
13 listopada br. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na naszej Uczelni uroczyście otworzył JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Gościem specjalnym był Thomas S. Zia, Konsul ds. Polityczno-Ekonomicznych z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, który swoim wystąpieniem nawiązał do przedsiębiorczości wśród studentów.
Wielką popularnością cieszyły się Rozgrywki o Puchar Rektora UP „Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”. Główną pomysłodawczynią symulacji biznesowej była dr Marta Czyżewska z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii a grę przeprowadzili: Elżbieta Szczepaniak i Wojciech Pitura z firmy REVAS. Puchar zdobyli studenci z Instytutu Filozofii i Socjologii, którzy w rozgrywkach stworzyli drużynę Nice Travel w składzie: Kazimierz Kurta, Paulina Sekuła, Paulina Wiercioch- Lipińska, Justyna Więckiewicz. Nagrody wręczyli: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP.
Wykład dra Tomasza Rachwała - pełnomocnika JM Rektora UP ds. przedsiębiorczości pt. "Studia, własna firma, praca, rodzina, szczęście i wielka kasa - dla przedsiębiorczego nic trudnego!" zgromadził licznie przybyłą młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady naszych absolwentów: Anity Wiedermann, Łukasza Zarwańskiego oraz Bartłomieja "Świstaka" Piotrowskiego. Aula pękała w szwach podczas szkolenia „Animacja czasu wolnego”.
Na warsztaty:"Slow tourism - szansa dla małego przedsiębiorstwa", „Trening kompetencji przedsiębiorczych” oraz „Zarządzanie projektem badawczym metodą Kaizen” liczba chętnych przewyższyła limit miejsc. Nasi doradcy zawodowi mieli zajętą każdą godzinę od poniedziałku do soboty – doradztwo biznesowe oraz indywidualne konsultacje okazały się bardzo atrakcyjne dla uczestników ŚTP. 16 listopada odbył się panel ekspercki poświęcony reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych pn. „Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi – nie świadomi”. Panel poruszał ważną tematykę problemów osób niepłnosprawnych na rynku pracy. Dla licznie zgromadzonej publiczności była to bardzo dobra okazja do przybliżenia sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dr Tomasz Rachwał - pełnomocnik JM Rektora UP ds. przedsiębiorczości oraz Akademickie Biuro Karier – koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na UP dziękują jednostkom, które włączyły się w organizację wydarzenia: Instytutowi Geografii, Instytutowi Pracy Socjalnej, Instytutowi Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutowi Filozofii i Socjologii.
Zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji!

 

 MG 5979 stp1   MG 5972 stp3  MG 5998stp10   MG 6037 stp4

fot. Marcin Kania

 

stp20171113  stp20171113 161449m  stp20171113 161627m  stp20171113 161728m

fot. Marta Czyżewska