18 XI, prof. Kinga Łapot-Dzierwa i dr Robert Małoszowski przeprowadzili warsztaty twórcze dla dzieci polonijnych pt. Dzieci Pana Wyspiańskiego. 

To kolejne działania KEA w ramach realizowanego projektu Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne, finansowane w ramach umowy Nr 589/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Galeria Własna Strzecha "żyje" dzięki Stowarzyszeniu Pomoc Polakom na Wschodzie. Na otwarciu wystawy mogliśmy gościć wielu dostojnych gości. Przede wszystkim Pana Konsula RP - Mariana Orlikowskiego, Panią Wiceprezes Fundacji - Ewę Ziółkowską oraz cudownych ludzi skupionych wokół środowiska polonijnego. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Profesora (Prezesa) Mieczyslava Malawskiego i wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.