W dniu 19.11.2017 r., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Konkursowa X edycji konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Jest nam miło poinformować, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zajął IX miejsce w kategorii Top 10. Podczas oceny pod uwagę brane były kryteria takie jak: rekrutacja na studia doktoranckie, organizacja studiów doktoranckich, lektoraty, obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów, pomoc prawna dla doktorantów, doktoranci z niepełnosprawnością i inne.
Na finałowej Gali, Naszą Uczelnię reprezentowała Pani dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała - Prorektor ds. Studenckich oraz Pani mgr inż. Magdalena Krupska - Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów.

Wyniki konkursu dostępne są pod adresem: http://krd.edu.pl/wyniki-konkursu-prodok-i-propan-2017/