Zapraszamy na prezentację edukacyjnej platformy internetowej pt. „Stories that Move. Narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji”, która powstała w ramach współpracy międzynarodowej programu Erasmus+ . Platforma ta jest innowacyjnym narzędziem dydaktycznym służącym wspieraniu szeroko pojętej edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów w wieku 14-17 lat. Więcej informacji znajduje się w załączniku i na stronie internetowej www.storiesthatmove.org.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada (czwartek) w godz. 15.00 -17:00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 (Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego). Specjalnym gościem będzie pani Karen Polak z Domu Anny Frank w Amsterdamie, która koordynowała projekt.

Opis projektu do pobrania