Trzy projekty badawcze przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymają finansowanie w ramach konkursu OPUS 13 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

OPUS 13 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów):

 • kierownik projektu: dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
  jednostka: Instytut Fizyki
  tytuł projektu: Ewolucja i pas niestabilności gorących podkarłów w dwóch starych gromadach otwartych
  przyznane środki: 622 780 zł
 • kierownik projektu: dr hab. Jerzy Krzesiński, prof. UP
  jednostka: Instytut Fizyki
  tytuł projektu: Analiza rejonu niskich częstości transformaty Fouriera krzywych jasności gwiazd z sondy Kepler
  przyznane środki: 357 614 zł
 • kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
  jednostka: Instytut Geografii
  tytuł projektu: Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce
  przyznane środki: 181 300 zł