13 listopada 2017 r. JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak uroczyście  otworzył Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 8. edycję  tego wydarzenia na UP rozpoczęło wystąpienie Thomasa S. Zia, Konsula ds. Polityczno-Ekonomicznych z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

W otwarciu uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP , dr Tomasz Rachwał - pełnomocnik JM Rektora UP ds. przedsiębiorczości, dr Marta Czyżewska  z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, Alina Jurczak-Bojm z Akademickiego Biura Karier – koordynatora Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na UP oraz Elżbieta Szczepaniak i Wojciech Pitura  z firmy REVAS – Branżowe Symulacje Biznesowe. Pani Elżbieta Szczepaniak wygłosiła wykład do licznie zebranej młodzieży pt. Student a start-up - jak uczyć się przedsiębiorczości z wykorzystaniem symulacji biznesowych. Firma REVAS poprowadzi w dniu dzisiejszym Rozgrywki o Puchar Rektora „Najlepiej zarządzane wirtualne przedsiębiorstwo”.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi. Uniwersytet Pedagogiczny zaangażował się kolejny raz w realizację tego przedsięwzięcia i jest jednym z partnerów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości znajduje się wiele atrakcyjnych wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy.


Szczegółowy program

 

 MG 5979 stp1   MG 6006stp2   MG 5972 stp3   MG 6037 stp4

 MG 6022 stp5   MG 5983 stp6   MG 6072 mstp7   MG 5990mstp8

 MG 5996stp9   MG 5998stp10   MG 6001stp11   MG 6000mstp12

fot. Marcin Kania