6 listopada 2017 r. ponad stu przedstawicieli placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz podmiotów związanych z edukacją zainaugurowało kolejny rok współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym.

W spotkaniu w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego przy ulicy Jęczmiennej w Krakowie wzięły także udział Edyta Bielak – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Urszula Góral – Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

„Zależy nam na kontakcie z praktyką edukacyjną wszystkich szczebli edukacji” – mówił podczas spotkania Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak. Rektor podkreślił znaczenie zmian w systemie edukacji, które mają wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie szkół, w tym również na kształcenie nauczycieli.

Szkoły ćwiczeń, w których studenci mają możliwość zmierzenia się z codziennymi wyzwaniami w pracy pedagoga, pozwalają na zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej w przyszłym zawodzie. W spotkaniu oprócz zaproszonych gości uczestniczyli także Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała i Kanclerz Uczelni Małgorzata Grzelewska.

fot. Marcin Kania