Przedstawiciele uczelni krakowskich wraz ze studentami uroczyście upamiętnili kolejną rocznicę niemieckiej akcji pacyfikacyjnej wymierzonej przeciwko krakowskim profesorom i naukowcom.

6 listopada 1939 roku podczas Sonderaktion Krakau żołnierze niemieccy aresztowali ponad stu osiemdziesięciu profesorów i naukowców. Wspominając to wojenne doświadczenie, rektorzy krakowskich uczelni spotkali się na Cmentarzu Rakowickim, by oddać cześć profesorom, ale także by przy okazji niedawnego święta Wszystkich Świętych zapalić znicze na grobach osób związanych z akademickim Krakowem.

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z przedstawicielami nauki UP i studentami odwiedzili miejsca spoczynku i zapalili znicze na grobach profesorów Mariana Tyrowicza, Adama Przybosia, Tadeusza Ziętary, Zygmunta Mysłakowskiego, Tadeusza Słowikowskiego. Ich naukowy i zawodowy dorobek tworzył historię Uniwersytetu, która trwa do dziś...

Zwieńczeniem obchodów Akademickiego Dnia Pamięci będzie Msza św. odprawiona 6 listopada br. o godz. 19.30 w kolegiacie św. Anny w Krakowie (ul. św. Anny 11) w intencji ofiar Sonderaktion Krakau, poległych podczas wojny oraz wszystkich zmarłych w minionym roku akademickim profesorów, pracowników i studentów uczelni krakowskich i małopolskich.