Rozmowy dotyczące dalszej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym były jednym z kluczowych elementów wizyty Rektora prof. Kazimierza Karolczaka i Prorektora ds. Nauki prof. Mariusza Wołosa w Moskwie.

W rozmowach brała także udział Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Małgorzata Idzik. Wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego zbiegła się z 145 rocznicą założenia Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego – głównego rosyjskiego partnera UP w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Poza rozmowami o międzyuczelnianej współpracy i udziałem w oficjalnych uroczystościach, plan pobytu naszej delegacji objął wizytę w historycznym budynku uniwersyteckim oraz spotkanie z władzami MPUP. Rozmowy zakończyły się podpisaniem Listu Intencyjnego dającego początek kolejnemu etapowi współpracy między Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak i JM Rektor MPUP prof. Aleksey Lubkov podpisują List Intencyjny o dalszej współpracy" (fot. Małgorzata Idzik)
JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak i JM Rektor MPUP prof. Aleksey Lubkov podpisują List Intencyjny o dalszej współpracy (fot. Małgorzata Idzik)

Wizyta Władz Uniwersytetu Pedagogicznego na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym