Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował,że premier Morawiecki zdecydował jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć dodatkową kwotę blisko 100 mln złotych, które zostaną rozdzielone pomiędzy grupy uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy, dotyczący liczby studentów, straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych.

Nagroda finansowa pochodzić będzie z rezerwy celowej ministra finansów przyznanej na wniosek MNiSW.

Lista wyróżnionych uczelni:

Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Gdański,
Politechnika Gdańska,
Politechnika Śląska w Gliwicach,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Politechnika Częstochowska,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
Politechnika Lubelska,
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.