Podczas prezentacji dla studentów Martin Widmark przedstawił wpływ literatury na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, rolę ilustracji w przekazywaniu treści utworów literackich oraz sposoby upowszechniania literatury wśród najmłodszych czytelników.

Natomiast 26 października 2017 r. dzieci z krakowskich szkół mogły usłyszeć o bohaterach książek Martina Widmarka, poznać początki jego pisarstwa oraz zadać pytania pisarzowi. Po spotkaniu autor podpisywał książki, a także pozował do zdjęć ze swymi młodymi fanami.

Spotkania cieszyły się ogromną frekwencją, w sumie obecnych, podczas tych dwudniowych spotkań, było 800 studentów oraz uczniów krakowskich szkół podstawowych, Prowadzącą spotkanie była dziennikarka Radia Kraków, Barbara Gawryluk.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu naukowo-kulturalnego pn. Białe noce w bibliotece, czyli tydzień z kulturą skandynawską.

 fot. Marcin Kania, Biblioteka Główna UP