Podczas spotkania z Prorektorem ds. Rozwoju prof. Robertem Stawarzem szef misji dyplomatycznej zapoznał się z działalnością naukową i dydaktyczną naszego Uniwersytetu, jego historią oraz koncepcją rozwoju na najbliższe lata. Zgodnie z protokołem dyplomatycznym rozmówcy przekazali sobie okolicznościowe prezenty. Ambasador Keown otrzymał płótno cenionego krakowskiego malarza oraz wykładowcy naszej Uczelni prof. Romualda Oramusa. Następnie dostojny gość spotkał się z pracownikami i studentami Instytutu Neofilologii UP, do których skierował wykład: „Ireland of the East and Poland of the West: reflections on the intersections between Poland and Ireland”.

 fot. Marcin Kania