Konferencja organizowana jest przez Katedrę Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Koliber. Konfernecję objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski. 

Obrady odbęda się w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4, podczas których poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: wyzwań pedagogicznych, koncepcji wspierania uczniów przewlekle chorych, psychologicznych i społecznych aspektów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Podczas drugiego dnia zaplanowane są warsztaty dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży, dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. 

Serdecznie zapraszamy!