Ukazał się właśnie nowy numer „Konspektu”. Wydanie zawiera wywiady z przedstawicielami władz naszej Uczelni, naukowcami oraz artystami.

Tym razem rozmówcami byli: Kanclerz UP Małgorzata Grzelewska, budowniczy Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze prof. Jerzy M. Kreiner, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej ks. prof. Norbert G. Pikuła, światowej sławy aktor i reżyser prof. Jerzy Stuhr, znakomita dziennikarka oraz osoba głęboko zaangażowana w działalność dobroczynną Agata Jędrzejczyk-Dyląg, a także wybitna włoska socjolog Maria I. Macioti.

W numerze znalazł się ponadto niezwykle interesujący artykuł Prorektora UP ds. Nauki prof. Mariusza Wołosa dotyczący losów ostatniej rodziny carskiej oraz cykl artykułów poświęconych nauczaniu na odległość. A to nie wszystkie wymienione pozycje. Razem – 116 stron interesujących materiałów popularnonaukowych. Na okładce wykorzystano fotografie autorstwa Prorektora ds. Rozwoju prof. Roberta Stawarza z jego wędrówek po Islandii.

Nowy numer „Konspektu” (62)